REGULAMENT ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

CONCURS ”CENTENAR SĂLAJ”

Perioada: 20.09.2018 – 30.12.2018

 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 Concursul este organizat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, cu sediul în Zalău, str.Unirii, nr.9, jud.Sălaj, numit în continuare organizator.  Participanții la concursul interactiv cu premii ”Centenar Sălaj” sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, potrivit celor menționate mai jos, prin înscrierea la concurs aceștia fiind de acord cu termenii și condițiile acestuia.

Regulamentul este pus la dispoziție în mod gratuit, va fi întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul organizatorului (https://www.centenar.muzeuzalau.ro) pe întreaga durată a Concursului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, cu anunțarea publică a participanților prin republicarea acestuia pe site. Orice modificare, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei concursului va face parte integrantă din regulament.

Organizatorul declară că derularea concursului nu este sponsorizată sau asociată cu campanii publicitare.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul „Centenar Sălaj” se desfăşoară în perioada 20 septembrie  – 30 decembrie 2018, pe pagina (https://www.centenar.muzeuzalau.ro)

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 Înscrierea la concurs nu prevede taxă de participare.

 Concursul se adresează tuturor celor care vor să descopere noi informații despre istoria și personalitățile Județului Sălaj din perioada Marii Uniri.

 În perioada 20 septembrie – 30 decembrie 2018, vă așteptăm în Autobusul Centenar să răspundeți corect la cât mai multe din întrebările din cele 4 nivele de concurs, într-un timp cât mai scurt după ce vă autentificați pe macheta de concurs.

Cei care acumulează cel mai mare număr de puncte adunate din toate cele 4 nivele vor intra în extragerea finală, iar pe data de 31 Ianuarie 2019, la Galeria de Artă Ioan Sima din Zalău, vor fi înmânate premiile fericiţilor câştigători.

Aplicația pentru concurs se poate accesa de la info-touch-ul montat în Autobusul destinat Centenarului Marii Uniri, care va fi amplasat în mai multe locații din județul Sălaj!

Alicația este formată din 4 nivele cu întrebări legate de personalitățile din județul Sălaj, care au avut un rol important la realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Nivelul 4 se desfășoară contra cronometru.

Clasificarea se face în 4 grupe de participanți:

Grupa 1 – participanți cuprinși în clasele I – IV

– Grupa 2 – participanți cuprinși în clasele V – VIII

– Grupa 3 – participanți cuprinși în clasele IX – XII

– Grupa 4 – open

În cazul în care sunt mai multe persoane cu același punctaj și același timp de joc, câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

 Premiile constau în:

Grupa 1 – 7 – 10 ani – 1 PREMIU SMARTWACH

Grupa 2 – 11 – 14 ani – 1 PREMIU SMARTWACH

Grupa 3 – 15 – 19 ani – 1 PREMIU OCHELARI REALITATE VIRTUALĂ

Grupa 4 – OPEN – 1 PREMIU OCHELARI REALITATE VIRTUALĂ

Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să-și înregistreze datele de contact (nume, vârstă, adresa de mail, locație … ) la finalizarea fiecărui nivel din cele 4 niveluri, în macheta destinată înscrierii în concurs.

 Premiile nu pot fi convertite în bani.

În cazul în care unul sau mai mulți câștigători nu pot fi contactați sau nu vor comunica/transmite informațiile necesare validării, vor fi invalidați, iar Organizatorul va oferi premiile altor participanți.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care câștigătorii au furnizat date și/sau informații incorecte ce duc la imposibilitatea acordării premiilor.

Premiile vor fi înmânate sau livrate câștigătorilor validați, pe data de 15 Ianuarie 2019 de Ziua Culturii Naţionale, la Galeria de Artă Ioan Sima din Zalău

Organizatorul nu va fi răspunzător de nerespectarea de către participanți și câștigători a oricărei condiții sau al oricărui termen cuprins în prezentul regulament precum și ne-comunicarea de către participanți și/sau câștigători a tuturor datelor și informațiilor precizate în prezentul regulament.

 Organizatorul are dreptul de a lua toate măsurile necesare în caz de fraudă sau tentativă de fraudă a acestui concurs  precum și în cazul oricărui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea organizatorului.

Numele câștigătorilor și premiile vor fi afișate pe site-ul organizatorului și pe pagina de facebook a acestuia.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor care doresc să se înscrie, cu excepţia angajaţilor MJIAZ, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul III inclusiv.

În cazul constatării folosirii unor conturi special create pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Prin participarea la Concurs, participanții își exprimă acordul ca datele lor personale (nume și prenume, numărul de telefon, adresa de email, etc.)  să fie prelucrate de organizator în scopul derulării concursului, pentru validarea câștigătorilor și atribuirea premiilor, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege.

Organizatorul își asumă obligația de confidențialitate în ceea ce privesc datele cu caracter personal precum și orice alte informații în legătură cu prezentul concurs. În acest sens, organizatorul se obligă să nu divulge către nicio persoană neautorizată, niciuna dintre datele cu caracter personal, așa cum acestea sunt definite prin Legea nr.677/2001 și Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cu care intră în contact cu ocazia derulării contractului.

Orice procesare de date cu caracter personal, astfel cum acest termen este definit în cuprinsul Legii nr.677/2001 și a Regulamentului nr.679/2016 se va realiza în strictă conformitate cu prevederile legale aplicabile.  După încheierea concursului, toate datele concurenţilor din prezentul vor fi șterse.

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.centenar.muzeuzalau.ro şi poate fi consultat şi în forma tipărită la sediul MJIAZ, din Str. Unirii, nr. 9, între orele 8:00 – 16:00, de luni până vineri.

Participarea la acest concurs implică acceptarea condițiilor regulamentului și obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului regulament. Participanții care au pierdut calitatea de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

Prezentul regulament a fost întocmit la data de 18.09.2018.

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

Manager,

Dr. Corina Bejinariu